Jordgubbsprinsen

Allmänna Villkor

In English? 

Välkommen till Jordgubbsprinsen! Vi ser fram emot att hjälpa dig.

Genom att acceptera en offert från oss, bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt våra allmänna villkor samt de specifikationer och villkor som gäller för de tjänster vi erbjuder inom flytt, packning, städning, montering och transport.

1. Offert och Avtal

När du accepterar en offert från Jordgubbsprinsen AB innebär det att ett avtal upprättas mellan dig och Jordgubbsprinsen AB med organisationsnummer 556918-4830. Det är viktigt att du noggrant läser igenom offerten samt de allmänna villkoren innan du accepterar. Genom att acceptera offerten förbinder du dig att följa de villkor och specifikationer som anges.

2. Tjänster

Våra tjänster omfattar flytt, packning, städning, montering och transport. Detaljerade beskrivningar av vad varje tjänst innebär samt eventuella specifikationer finns tillgängliga på vår hemsida. Vi uppmanar dig att bekanta dig med dessa innan du accepterar en offert.

3. Priser och Betalning

Priset för de tjänster du beställer framgår av den offert du mottagit. Betalningsvillkor anges också i offerten. Observera att vissa tjänster kan kräva en förskottsbetalning

4. Avbokning och Ändringar

Villkor för avbokning eller ändring av beställda tjänster framgår av din offert. Det är viktigt att du informerar oss omgående om du önskar göra någon ändring eller avbokning.

5. Ansvar och Försäkring

Jordgubbsprinsen AB ansvarar för att tjänsterna utförs professionellt och i enlighet med gällande lagar och regler. Vi är försäkrade för eventuella skador som kan uppstå under utförandet av våra tjänster. Detaljer kring vår försäkring och vårt ansvar finns beskrivna i de allmänna villkoren.

6. Sekretess och Personuppgifter

Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter finns på vår hemsida.

7. Klagomål och Feedback

Om du har några klagomål eller feedback på de tjänster vi har tillhandahållit, vänligen kontakta oss. Vi strävar efter att alltid förbättra våra tjänster och värdesätter din åsikt.

  • Eventuella krav på ersättning eller kompensation vid klagomål eller skada behöver inkomma till Jordgubbsprinsen inom 7 dagar efter uppdrags-dagen.
  • Om en större skada skulle uppkomma beroende av vår hantering under uppdraget så sköts ärendet via vårt försäkringsbolag. Samma villkor gäller.
  • Vid skada betalas alltid fakturan i sin helhet innan utsatt förfallodatum. Skadeärende hanteras separat.
8. Prisjusteringar (viktigt)

Priserna vi har avtalat för ditt uppdrag baseras på den information du som kund har lämnat till oss. Vi förbehåller oss rätten att justera priserna om vi under utförandet av uppdraget upptäcker avvikelser mellan den information du har gett oss och den faktiska situationen.

Exempel på avvikelser:
  • Tunga/omtåliga föremål: Om vi under flytten upptäcker tunga eller ömtåliga möbler som du inte har informerat oss om innan avtalet har vi rätt att debitera 800-1500 kr ink moms efter RUT-avdrag per föremål.
  • Felaktig information om bohagets storlek: Om du har angivit felaktig information om bohagets storlek och vi behöver lägga till resurser, bilar och personal, kommer vi att debitera dig för de extra resurserna.
  • Oväntade ytor: Om vi under en flyttstädning upptäcker en inglasad balkong som inte nämndes vid bokningen kommer vi att debitera 495 kr inklusive moms efter RUT-avdrag för denna tjänst.
  • Saknad information: Om information om våningsplan, hissens storlek och bostadens smutsgrad inte lämnas till oss innan offert/bokning, har vi rätt att debitera dig för de extra timmar vi lägger ner på uppdraget.

För att undvika extra kostnader:

Var vänlig och ange all relevant och viktig information korrekt till våra säljare och ansvariga. Detta hjälper oss att ge dig en korrekt offert och undvika oväntade kostnader under ditt uppdrag.

Vi strävar efter att erbjuda dig en smidig och problemfri flyttupplevelse. Genom att tillhandahålla korrekt information från början kan vi garantera en korrekt prissättning och undvika missförstånd.

Genom att acceptera en offert från Jordgubbsprinsen AB förbinder du dig att ha läst, förstått och godkänt de allmänna villkoren samt de specifikationer och villkor som gäller för de tjänster du beställer. Vi ser fram emot att tillhandahålla dig med tjänster av högsta kvalitet.

Frågor om offert/bokning?

Tveka inte att kontakta din säljare via telefon 0107773000 eller e-post. Vi är här för att hjälpa till!

Klicka på respektive knapp nedan för villkor och specifikationer för varje tjänst:

Inför flytt

När vårt flytt-team anländer skall allt bohag vara förberett inför flytt. Dvs. alla lösa föremål skall vara packade i lådor alt. förseglade säckar. Flyttlådor samt säckar skall vara tydligt markerade med rumsnamn (sovrum, kök, vardagsrum etc) där ni önskar bohaget placerat i er nya bostad.

Bohag som skall kvarlämnas eller som ni planerar flytta själva skall placeras klart avskilt från övrigt bohag. Bostaden skall vara ren från skräp och sopor. Flyttlådor och säckar placeras längst in i flyttbilen och kommer bäras ut först från lägenheten. Dessa skall vara placerade lättåtkomligt vid vårt flytt-teams ankomst.

Inför städ

När vårt städ-team för flyttstädning anländer skall bostaden vara tömd på bohag. Vi värnar om vår personal. Vid samtliga uppdrag skall bostaden uppfylla en godtagbar hygienisk standard.

I våra ordinarie uppdrag ingår ej sanering. Sanering kan beställas men måste bokas i förväg. Jordgubbsprinsen förbehåller sig rätten att revidera kostnadsförslaget alternativt avsäga oss uppdrag vid inspektion i det fall våra krav enligt ovan inte uppfylles.

Inför packhjälp

När vårt pack-team anländer skall bostaden vara rensad från föremål som ej medföljer i flytten. Detta gäller även föremål som ni själva planerar att flytta såsom nycklar, värdesaker, mediciner etc. Inför packningen skall dessa saker placeras klart avskilt från övrigt bohag och kunden ansvarar för att dessa inte blandas med övrigt packgods. Bostaden skall vara ren från skräp och dylikt. Köksinventarier skall vara diskade och sopor skall vara slängda.

Om Bohag 2010

Jordgubbsprinsen använder sig av standarden Bohag 2010 för att säkerställa en trygg och effektiv flyttprocess för våra kunder. Bohag 2010 är en branschstandard som utvecklats för att höja kvaliteten på flyttjänster och skydda konsumenternas intressen. Den omfattar riktlinjer och regler för hur bohagsflytt ska utföras, inklusive förpackning, transport och hantering av dina tillhörigheter.

Vi sköter RUT-avdraget!

Viktigt om RUT-avdrag

Våra offerterbjudande beskriver den slutliga kostnaden efter Rut-avdrag. Administrationen av rut-avdraget tar vi sedan direkt med Skatteverket. Efter Avslutat uppdrag fakturerar vi slutkostnaden i enlighet med vårt offerterbjudande.

Vid faktureringen specificeras arbetskostnaden, vilket är berättigat för rut-avdrag. Övriga ej Rut-berättigade kostnader såsom framkörning samt bilkostnader specificeras även dessa. Den totala kostnaden (ovanstående poster summerade) efter rut-avdrag överensstämmer med den offererade kostnaden i vårt offerterbjudande.

Bra att veta om RUT-avdraget

Flytt och städ ingår i gruppen Hushållsnära tjänster. Om du uppfyller villkoren har du rätt till 50% skattereduktion på arbetskostnaden (rut-avdrag). Din personliga maxgräns för Rut-avdrag beror bla. på din beskattningsbara inkomst under året. Vi rekommenderar att du själv stämmer av ditt personliga berättigande till RUT-avdrag vid osäkerhet. Detta kan göras via Skatteverkets hemsida.

Obs! Som köpare blir du betalningsansvarig för icke godkänt belopp om Skatteverkets avslag beror på omständigheter som kan härledas till dig som köpare.