fbpx

Femstegsprogram för bättre städning på arbetsplats

9 september, 2021

Femstegsprogram för bättre städning på arbetsplats

För att kunna tillhandahålla en väl fungerande städning på en arbetsplats menar vi att följande kriterier måste uppfyllas av ett städföretag i Stockholm:

Det bör alltid vara samma personal som städar på ett objekt.

Jordgubbsprinsen har alltid samma personal på ett objekt såvida personen inte är under utbildning eller är sjuk. Vi anser att fördelarna är uppenbara: det ger en trygg och kontinuerlig städning för alla parter.

All städpersonal bör vara utbildad/certifierad och tala och skriva svenska. Om personalen inte är utbildad bör ett program för kompetensutveckling finnas.

Jordgubbsprinsen anser att utbildning är viktig för yrkeskänslan hos den som städar och för kunden som köper en tjänst där det förväntas att lokalvårdaren ska kunna det han/hon får betalt för. Vi stöder helt och fullt de utbildningsprogram som finns inom branschen och erbjuder varje nyrekryterad person att genomgå utbildning för att bli certifierad lokalvårdare.

Städning kan med fördel utföras under dagtid eller morgon/eftermiddag.

Detta kan vara en känslig fråga på vissa arbetsplatser men vi är glada över att på flera arbetsplatser där vi provat dagstädning, så har ingen velat återgå till kvällsstädning. Fördelarna har visat sig vara följande: Städningen blir bättre på grund av att önskemål och problem tas upp med lokalvårdaren direkt. Städning handlar inte alltid bara om städning utan om kommunikation dvs. att förstå vad som är det viktiga. I vissa fall behöver nycklar ej lämnas ut. Många problem med avlarmning, pålarmning och risk för att vistas i lokaler som ej är avlarmade elimimneras. Dagstädning ger 17 % lägre städkostnad för Dig som kund.
Men givetvis städar vi också under kvällar och helger för de kunder som så önskar.

Låt oss städa medan du gör annat!

Städaren är städföretagets viktigaste medarbetare.

Inom Jordgubbsprinsen har vi en företagsfilosofi som går ut på att lokalvårdaren är företagets viktigaste resurs. Det är han/hon som är ansiktet utåt och företagets anseende står och faller med hur bra lokalvårdare vi har. Ingen lokalvårdare kan känna sig värdefull i sitt arbete om det i inte tar sig praktiska uttryck i form av bra arbetsföhållande och god lön. Detta innebär hos oss att:

Lokalvårdaren ses som experten på sitt städområde.
Lokalvårdaren ges stora möjligheter att påverka det dagliga arbetet vilket ger motivation och intresse att lära sig mera om helheten.
Lokalvårdsarbetet är många gånger slitsamt men ställer samtidigt höga krav på noggrannhet vilket vi premierar med att betala löner som ligger över gällande kollektivavtal.

Målet bör inte vara stordrift utan kvalitetsdrift.

Jordgubbsprinsen Städföretag har ingen önskan om att bli ett stort anonymt städföretag utan vill bevara det lilla företagets omtanke om sina kunder. Vi tar endast på oss arbeten där vi tillsammans med kunden kan uppfylla ovanstående kvalitetskrav.

Dela inlägget på:

Jordgubbsprinsen Flyttfirma i Stockholm

Relaterade inlägg

Jordgubbsprinsen stöttar Ukraina!

Med sorg i hjärtat har vi följt kriget i Ukraina på avstånd. Det är en tragedi av stora format som utspelar sig ett grannland med människor i kris och på flykt från sina hem. Det är svårt att förstå deras umbäranden och vi kan bara göra vårt bästa för att finnas till...

läs mer

Så organiserar du måltiderna på flyttdagen

Att flytta från ett hem till ett annat är en komplicerad procedur och det är lätt att försumma sig själv under de där dagarna. När man står mitt uppe bland flyttkartonger och inte hittar vare sig tallrikar eller glas är det heller inte så lätt att laga någon mat...

läs mer