Vi står upp för #Ukraina, det ukrainska folket och för demokratin

8 mars, 2022

Vi står upp för #Ukraina, det ukrainska folket och för demokratin
[svenska]

För en vecka sedan fick världen som vi kände den ett abrupt slut. Det fruktansvärda kriget är en tragedi för Ukraina och en chock för oss alla.

UNHCR förväntar sig att miljontals flyktingar kommer till länder väster om Ukraina. Några av dem kommer till Sverige. Alla kommer att behöva någonstans att bo, äta, gå i skolan och jobba.

På Jordgubbsprinsen har vi beslutat att vi vill vara med och hjälpa på det sätt vi kan. Vi har redan idag många fina medarbetare och bland dessa även uppskattade medarbetare från Ukraina. Vi planerar därför att anställa 5–6 flyktingar från Ukraina utöver vår nuvarande rekryteringsplan.

Alla sökande kommer att gå igenom samma rekryteringsprocess och urvalskriterier som alla andra sökanden. Vi kommer även göra allt för att ombesörja med tillfälligt boende för de som behöver detta.

Med detta hoppas vi kunna ge ett litet bidrag för att hjälpa till.

Camilla, VD på Jordgubbsprinsen

Read more and Book interview

Apply today!

Immediate employment for the right candidate!!

Cleaning staff for moving cleaning are wanted for our wonderful team. We are looking for meticulous, responsible staff with an eye for the little extra and with customer service in focus.

 

We are a positive bunch who love to provide service. We want to make our customers and fellow human beings day a little better, a little happier because we believe that when we genuinely care about and give joy and care, we feel better as human beings and we get back so much every day in so many different ways. 

 

Do you share our visions and want to develop with us as employees and people? Contact us and we will book a meeting!

 

Phone: 073 536 25 37 (09:00 -16:00)

Email: diana@jordgubbsprinsen.se

[русский]

Неделю назад мир, каким мы его знали, внезапно перевернулся. Ужасная война – это трагедия для Украины и шок для всех нас.

УВКБ ООН ожидает, что миллионы беженцев прибудут в страны к западу от Украины. Многие прибывают в Швецию. Каждого необходимо будет где-то жить, питаться, ходить в школу и работать.

В Jordgubbsprinsen мы решили помочь исходя из возможностей нашей компании. У нас уже прекрасных сотрудников, и среди них сотрудники из Украины. Поэтому мы планируем трудоустроить 5-6 беженцев из Украины в дополнение к нашему текущему плану найма.
Все кандидаты будут проходить тот же процесс найма и критерии отбора, что и все другие кандидаты. Мы также приложим все усилия, чтобы обеспечить временным жильем тех, кто в этом нуждается.
Мы надеемся внести небольшой вклад и помочь людям!

Камилла, Генеральний директор Jordgubbsprinsen

Read more and Book interview

Apply today!

Immediate employment for the right candidate!!

Cleaning staff for moving cleaning are wanted for our wonderful team. We are looking for meticulous, responsible staff with an eye for the little extra and with customer service in focus.

 

We are a positive bunch who love to provide service. We want to make our customers and fellow human beings day a little better, a little happier because we believe that when we genuinely care about and give joy and care, we feel better as human beings and we get back so much every day in so many different ways. 

 

Do you share our visions and want to develop with us as employees and people? Contact us and we will book a meeting!

 

Phone: 073 536 25 37 (09:00 -16:00)

Email: diana@jordgubbsprinsen.se

 

[Українська]

Тиждень тому світ, яким ми його знали, раптом перевернувся з ніг на голову. Страшна війна – це трагедія для України і шок для всіх нас.

УВКБ ООН очікує прибуття мільйонів біженців до країн на захід від України. Багато хто приїжджає до Швеції. Кожному потрібно буде десь жити, їсти, ходити в школу і працювати.

У Jordgubbsprinsen ми вирішили допомогти, виходячи з можливостей нашої компанії. У нас вже є відмінні співробітники, і серед них є співробітники з України. Тому ми плануємо працевлаштувати 5-6 біженців з України на додаток до нашого поточного плану набору.
Всі кандидати пройдуть той же процес набору і критерії відбору, що і всі інші кандидати. Ми також докладемо всіх зусиль, щоб забезпечити тимчасовий притулок для нужденних.
Сподіваємося зробити невеликий внесок і допомогти людям!

Камілла, Генеральний директор Jordgubbsprinsen

Read more and Book interview

Apply today!

Immediate employment for the right candidate!!

Cleaning staff for moving cleaning are wanted for our wonderful team. We are looking for meticulous, responsible staff with an eye for the little extra and with customer service in focus.

 

We are a positive bunch who love to provide service. We want to make our customers and fellow human beings day a little better, a little happier because we believe that when we genuinely care about and give joy and care, we feel better as human beings and we get back so much every day in so many different ways. 

 

Do you share our visions and want to develop with us as employees and people? Contact us and we will book a meeting!

 

Phone: 073 536 25 37 (09:00 -16:00)

Email: diana@jordgubbsprinsen.se

 

Jordgubbsprinsen Flyttfirma i Stockholm

Relaterade inlägg

Flyttguide: Vilka saker ska man packa först?

När du står inför uppgiften att flytta, kan det kännas överväldigande att veta var du ska börja. Packningen kan vara en av de mest utmanande aspekterna av hela processen. Nedan följer några riktlinjer för att hjälpa dig att komma igång med din packning och för att...

läs mer

Stressfri flytt – 10 saker att göra 4 veckor innan du flyttar

Att flytta till en ny bostad är ofta en spännande och betydelsefull händelse i livet, men det kan också vara en stressande och överväldigande upplevelse. För att göra flytten så smidig som möjligt är det viktigt att vara väl förberedd och ha en tydlig plan för vad som...

läs mer