När vårt flytt-team  anländer skall allt bohag vara förberett inför flytt. Dvs. alla lösa föremål skall vara packade i lådor alt. förseglade säckar (typ knutna sopsäckar).

 

Flyttlådor samt säckar skall vara tydligt markerade med rumsnamn (typ sovrum, kök, vardagsrum etc) där ni önskar bohaget placerat i er nya bostad.

 

Bohag som skall kvarlämnas eller som ni planerar flytta själva skall placeras klart avskilt från övrigt bohag. Bostaden skall vara ren från skräp och sopor.

 

Flyttlådor och säckar placeras längst in i flyttbilen och kommer bäras ut först från lägenheten. Dessa skall vara placerade lättåtkomligt vid vårt flytt-teams ankomst.