Femstegsprogram för bättre städning på arbetsplats

9 september, 2021

Femstegsprogram för bättre städning på arbetsplats

För att kunna tillhandahålla en väl fungerande städning på en arbetsplats menar vi att följande kriterier måste uppfyllas av ett städföretag i Stockholm:

Det bör alltid vara samma personal som städar på ett objekt.

Jordgubbsprinsen har alltid samma personal på ett objekt såvida personen inte är under utbildning eller är sjuk. Vi anser att fördelarna är uppenbara: det ger en trygg och kontinuerlig städning för alla parter.

All städpersonal bör vara utbildad/certifierad och tala och skriva svenska. Om personalen inte är utbildad bör ett program för kompetensutveckling finnas.

Jordgubbsprinsen anser att utbildning är viktig för yrkeskänslan hos den som städar och för kunden som köper en tjänst där det förväntas att lokalvårdaren ska kunna det han/hon får betalt för. Vi stöder helt och fullt de utbildningsprogram som finns inom branschen och erbjuder varje nyrekryterad person att genomgå utbildning för att bli certifierad lokalvårdare.

Städning kan med fördel utföras under dagtid eller morgon/eftermiddag.

Detta kan vara en känslig fråga på vissa arbetsplatser men vi är glada över att på flera arbetsplatser där vi provat dagstädning, så har ingen velat återgå till kvällsstädning. Fördelarna har visat sig vara följande: Städningen blir bättre på grund av att önskemål och problem tas upp med lokalvårdaren direkt. Städning handlar inte alltid bara om städning utan om kommunikation dvs. att förstå vad som är det viktiga. I vissa fall behöver nycklar ej lämnas ut. Många problem med avlarmning, pålarmning och risk för att vistas i lokaler som ej är avlarmade elimimneras. Dagstädning ger 17 % lägre städkostnad för Dig som kund.
Men givetvis städar vi också under kvällar och helger för de kunder som så önskar.

Låt oss städa medan du gör annat!

Städaren är städföretagets viktigaste medarbetare.

Inom Jordgubbsprinsen har vi en företagsfilosofi som går ut på att lokalvårdaren är företagets viktigaste resurs. Det är han/hon som är ansiktet utåt och företagets anseende står och faller med hur bra lokalvårdare vi har. Ingen lokalvårdare kan känna sig värdefull i sitt arbete om det i inte tar sig praktiska uttryck i form av bra arbetsföhållande och god lön. Detta innebär hos oss att:

Lokalvårdaren ses som experten på sitt städområde.
Lokalvårdaren ges stora möjligheter att påverka det dagliga arbetet vilket ger motivation och intresse att lära sig mera om helheten.
Lokalvårdsarbetet är många gånger slitsamt men ställer samtidigt höga krav på noggrannhet vilket vi premierar med att betala löner som ligger över gällande kollektivavtal.

Målet bör inte vara stordrift utan kvalitetsdrift.

Jordgubbsprinsen Städföretag har ingen önskan om att bli ett stort anonymt städföretag utan vill bevara det lilla företagets omtanke om sina kunder. Vi tar endast på oss arbeten där vi tillsammans med kunden kan uppfylla ovanstående kvalitetskrav.

Jordgubbsprinsen Flyttfirma i Stockholm

Relaterade inlägg

Flyttguide: Vilka saker ska man packa först?

När du står inför uppgiften att flytta, kan det kännas överväldigande att veta var du ska börja. Packningen kan vara en av de mest utmanande aspekterna av hela processen. Nedan följer några riktlinjer för att hjälpa dig att komma igång med din packning och för att...

läs mer

Stressfri flytt – 10 saker att göra 4 veckor innan du flyttar

Att flytta till en ny bostad är ofta en spännande och betydelsefull händelse i livet, men det kan också vara en stressande och överväldigande upplevelse. För att göra flytten så smidig som möjligt är det viktigt att vara väl förberedd och ha en tydlig plan för vad som...

läs mer